Friday, November 26, 2010

KERTAS KERJA DR. ABU DARI UNIVERSITI MALAYA

TEORI PENGHASILAN


MENANGGAPI IDEA DAN PENGUCAPAN SENI


1. SOAL IDEA


 1. Mengenal dan Memahami Idea


Idea sukar dihurai tetapi kita tahu bahawa semua hal pembabitan kita bermula dari idea. Sungguh pun memperkatan idea adalah kerja yang sulit, kita masih boleh memahaminya melalui keperihalan yang tertentu. Mengikut Frank Cheatham, Jane Cheatham dan Sheryl Haler (1983), untuk mengenal idea kita perlu pecahkan pengertian kepada beberapa unsur asas yang boleh ditafsir secara berasingan. Dalam saranan tersebut, pengertian idea diinterpretasi dengan melihat kaedah yang membabitkan unsur aktiviti dan penglibatannya. Unsur-unsur yang dimaksudkan adalah awareness, interpretasi, penerokaan , penggarapan dan sebagainya. Sebenarnya, kesemua unsur ini mempunyai peranan penting dalam proses pengkaryaan dan reka cipta.


Kemampuan manusia berfikir membolehkan ia mencari perkara atau isi kepada pemikirannya. Isi pemikiran yang mantap akan kekal dan tertera sebagai konsep. Konsep adalah satu tanggapan yang membawa pengertian umum (generic) tentang sesuatu perkara atau keperihalan dan sering dinyatakan secara formal.


Huraian dalam American Heritage Dictionary
menyebut
bahawa idea itu sebagai:

 • Satu tipa induk (archetype), iaitu, keperihalan yang paling asasi bagi sesuatu perkara.
 • Representasi mental yang membentuk isi pemikiran
 • Rangka, pelan, skim atau kaedah
 • Intisari kepada situasi tertentu; signifikan


Daripada empat huraian di atas huraian kedua, dari segi nilai praktikalnya, adalah yang paling berfaedah kepada amalan pelukis dan pereka kerana pentafsiran tersebut boleh langsung dijadikan sasaran bagi merangka langkah dalam usaha seseorang untuk mencipta dengan memenuhi hasrat dan matlamat komunikasi.


 1. Peranan idea dalam seni


Jika kita mengambil andaian bahawa seni visual itu merupakan satu bahasa dan berfungsi untuk maksud menyampaikan sesuatu samada di peringkat pribadi mahu pun sosial, maka idea membutirkan hasrat dan menjadi dasar kepada komunikasi. Andaian ini juga mengambil kira bahawa setiap bentuk seni harus bermula dengan satu idea atau konsep. Seniman atau pereka yang memahami keutamaan tentang peranan idea dalam seni akan lebih mampu untuk membentuk penyataan yang berkesan dan lebih berjaya berbuat demikian. Walau bagaimana pun, pendekatan yang diambil oleh setiap seniman atau pereka bagi mendapat dan membina idea itu berbeza. Ini adalah kerana masing-masing mempunyai cara dan gaya penguasaan yang berlainan tentang karya atau hasil rekaan masing-masing. Bagi setiap seniman atau pereka muda, proses penguasaan ini selalunya bermula melalui latihan dan asuhan yang menggunakan pendekatan yang analitikal kepada pembelajaran, pemahaman dan pengenaan idea. Lama-kelamaan, proses tersebut akan membentuk satu kaedah yang tersendiri bagi mengenal, merumus dan menguasai idea dan ekspresi. Ini bererti bahawa walau pun gaya pendekatan seseorang pelukis atau pereka itu nampak berbeza, terdapat satu landasan yang wujud sebagai peraturan umum dalam disiplin seni.


Perbincangan mengenai fungsi bahasa sering menyentuh tentang bentuk dan kaedah pengutaraan idea. Lazimnya, komunikasi melalui bahasa pertuturan dan persuratan ialah lebih berbentuk diskursif. Ini berbeza sedikit daripada bahasa seni visual yang lebih lazim berbentuk presentational. Kandungan utama dalam bahasa visual ialah imej yang sering dipersembahkan sebagai gambar atau bentuk (form). Hakikatnya, manusia memang telah lama berkomunikasi melalui gambar. Daripada imej gambar, kita mendapat banyak maklumat tentang pembabitan aktiviti dan kebudayaan manusia yang menghasilnya. Yang juga jelas adalah gambar ditampilkan dalam berbagai peringkat abstraksi – dari yang paling representational hingga kepada yang paling abstrak dalam bentuk simbol tulin. Simbol pictographic merakamkan satu tingkat abstraksi. Lukisan gua melambangkan sejenis haiwan tertentu. Hieroglyph Mesir Kuno dan Kaligrafi Cina yang lebih abstrak melambangkan manusia. Kaum India Amerika menggunakan simbol bulatan untuk melambangkan idea tentang "semua." 1. Idea dan visualisasi


Proses pembentukan idea sebagai satu representasi mental yang menjadi isi pemikiran bermula dengan aktiviti berfikir. Walau pun seniman lebih cenderung untuk menyampaikan ideanya menggunakan orientasi dan media visual, punca sebenarnya masih berlaku daripada proses minda. Ini bermaksud bahawa seseorang pelukis itu perlu bergantung kepada pemikirannya yang ada, walau pun seberapa minimum, bagi menjayakan visualisasinya. Jadi, di sini dapatlah difahamkan bahawa visualisasi itu adalah hasil dari sesuatu idea, dan bukannya idea itu sendiri.


 1. Pendekatan Menjana Idea


Di samping mengenal pasti faktor luaran seperti persekitaran dalam usaha menjana dan mengembangkan idea, manusia juga mampu membentuk ciri tingkah laku yang dapat membantu melahirkan dan memperkayakan idea. Sebagai tunas pemikiran, idea terpancar dan terhimpun dari daya pemikiran seseorang, menghasilkan berbagai tahap penglibatan psikologi – persepsi, emosi dan intelek. Isi pemikiran ialah kandungan maklumat. Sedangkan maklumat adalah butiran ilmu dan pengetahuan tentang berbagai perkara yang diperoleh dan tersimpan di dalam pemikiran. Kandungan maklumat secara umumnya boleh dikategorikan kepada empat jenis data: iaitu, data faktual, data emosional, data pengalaman (experiential), dan data khusus. Data faktual adalah berkait dengan pengetahuan yang tumbuh dan disokong oleh bukti realiti sebagai satu bidang keilmuan seperti ilmu sains, matematik sejarah dan lain-lain. Ini berbeza dari data emosional yang dikatakan terdiri dari butiran maklumat yang langsung diperoleh melalui pengalaman rasa dan perasaan seperti marah, ceria, sakit, sensitif dan sebagainya. Manakala data pengalaman pula membabitkan kesemua unsur pengalaman yang diperoleh melalui peristiwa dalam hidup seperti kemerdekaan, kepimpinan, keyakinan dan lain-lain. Data dalam kategori ini merangkumi juga kemahiran yang terbentuk melalui pemerhatian dan pengulangan. Akhir sekali ialah data khusus. Ia merujuk kepada kumpulan pengetahuan yang berkait dengan ilmu dan keahlian seseorang. Contohnya, ilmu reka bentuk adalah sejenis maklumat bercirikan data khusus.


Maklumat dalam setiap kategori di atas boleh disedut melalui dua sumber utama. Yang pertama ialah yang datang dari ilmu yang sedia tersimpan di dalam minda. Maklumat begini boleh terus diaktif dan digunakan untuk tujuan yang berkaitan. Manakala yang kedua ialah yang dapat memperkukuh atau memperkayakan maklumat yang sedia ada, diperoleh melalui penyelidikan. Penyelidikan boleh dibuat dalam berbagai cara untuk mengenal, meneliti, dan membuktikan sesuatu maklumat yang menjadi persoalan. Semua usaha-usaha ini boleh menjadi saluran kepada proses menjanakan idea.


 1. Sumber idea


Proses menjana idea adalah bermacam dan boleh berlaku dalam berbagai cara. Dalam usaha dan proses berkarya, idea boleh dihidupkan melalui berbagai kaedah dengan membuat rujukan dari berbilang sumber. Walau pun Buckner (1995) menyenaraikan hanya empat kategori sumber, iaitu: sejarah, persekitaran, eksperimental dan individu, kita boleh kembangkan kategori tersebut kepada yang berikut; iaitu:

 • homages – dorongan dari semangat menghargai tuan/ pendewaan/idola/ikononogi
 • media massa – zaman maklumat, e.g. McLuhan "medium is a message." Seni propaganda
  • pemerhatian – persepsi dan ilusi, alam benda
 • persekitaran – alam semulajadi dan alam buatan, e.g landskap
 • peristiwa – mitos, sejarah, semasa, exotic,
  • imaginasi – alam pribadi, idiosyncracy, mistik, eccentricity
 • pengalaman – kesan sensitiviti terhadap apa yang dialaminya sama ada dari persekitaran diri mahu pun alam sekeliling. Dinukil dan dihidupkan dengan berbagai kesedaran baru tentang ciri masyarakat kita.
 • imbauan (reflection)/ mimpi, ingatan lampau – pahit, manis dsb untuk dirakam, alegori, tamsil dsb contoh : Surrealisma, eccentricity


 1. Teknik dan idea


Soal penciptaan melibatkan kedua-dua aspek pengolahan – isi dan kaedah. Dari situ muncullah pengertian hasil dari adunan idea dan teknik. Soal teknik merangkumi bahan dan penggubalan bahan melalui berbagai pendekatan dan peralatan. Dalam konteks penghasilan seni, soal ini sering dirujuk sebagai persoalan mencari keserasian antara idiom dan medium dalam membentuk dan merealisasikan stail dalam karya atau rekaan.


Seniman dan pereka memang sentiasa mencari dan meneroka cara baru untuk menyatakan responsnya terhadap emosi dalaman dan juga dunia luaran. Ini melibatkan sekali gus usaha mereka untuk mencuba bahan dan media baru dalam berkarya. Sebagai contoh, Jackson Pollock pernah menggunakan cat enamel untuk dititis ke atas kanvas yang lebar untuk menghasilkan kesan irama dalam jalinan yang kompleks. Begitu juga bahan sintetik yang baru telah dapat menyediakan seniman dengan satu pilihan baru untuk mendapatkan berbagai kesan yang menarik dan menakjubkan dalam pengkaryaan seni.


Perubahan yang berlaku bermula dari kurun ke 20 hingga ke alaf
yang baru sekarang bukan sahaja wujud dalam bentuk penguasaan teknikal, tetapi juga kebebasan berekspresi, meneroka dalam menggunakan bahan-bahan baru, malah juga perubahan konsep tentang peranan seniman dan seni. Penciptaan sintetik telah membuka banyak peluang kepada seniman dan pereka untuk berkarya dan mencipta dalam berbagai bahan baru. Bahan-bahan seperti resin, akrilik, Lucite dan Plexiglas, malah komputer telah digunakan dalam bidang seni lukis dan seni reka.


Gabungan dalam penerokaan teknik, bahan dan media membuka makna seni dan rekaan dengan lebih luas. Jika dahulu konsep seni visual hanya terhad kepada penguasaan ruang, sekarang unsur masa dijalin sama ke dalam gubahan dan pengkaryaan. Melalui sokongan teknologi terkini, seperti komputer, seni visual dikembangkan bentuk dan pengertian yang menjadi seni multi-media bagi memenuhi citarasa dan kepuasan semasa. Gubahan seni bukan hanya bercambah dari segi dimensi malah juga berpindah dari realiti visual kepada realiti virtual.


2. Penterjemahan Idea dalam Strategi Pengucapan Seni Visual


 1. Kaedah pengucapan melalui imej representasi


  Pengucapan menyarankan penggunaan bahasa. Seni adalah satu bahasa (Goodman, 1976). Sebagai satu bahasa, butir kandungannya diungkap bagi memenuhi sesuatu hasrat dan maksud untuk disampaikan (presentasi). Mesej seni boleh dipersembahkan dalam imej berrepresentasi dalam dua kaedah utama, iaitu dialog dan naratif. Kaedah dialog menyarankan cara dan gaya perhubungan langsung antara penonton dengan imej yang terpapar dalam atau pada karya. Penonton dikatakan berinteraksi terus dengan karya seni sama untuk berkongsi rasa dan perasaan mahu pun untuk menyampaikan hasrat. Terdapat kesan kehampiran (intimacy) antara penonton dengan imej dalam karya. Bagi membolehkan kesan ini berlaku, maka wajah dalam karya ditampilkan secara berhadapan (frontal) dengan penonton. Contoh yang paling lazim tentang penggunaan kaedah ini ialah imej-imej keugamaan seperti dalam Seni Gereja Zaman Pertengahan, Patung Buddha, Hindu dan sebagainya. Kaedah ini juga sering dimanipulasi oleh pereka grafik bagi membangkitkan rasa pemujukan penonton kepada iklan-iklan produk. Mod pemerhatian lebih menekankan kepada aktiviti renungan dan meditasi


Kaedah naratif pula diolah untuk maksud penghuraian, penceritaan, pengkesahan, pengajaran dan sebagainya dengan menggunakan imej yang dipapar secara bersisian atau profil. Corak maklumat yang diperolehi melalui kaedah pemaparan imej cara begini ialah penonton menerima maklumat dari penyampaian seniman melalui gambar yang dilukis. Penonton meneliti atau mengikuti perjalanan mesej dengan "membaca" imej-imej tersebut. Sering juga imej-imej disusun secara bersiri dalam satu aliran yang disarankan oleh seniman atau pengkarya. Contoh seni yang menggunakan kaedah ini ialah lukisan Mesir, Wayang Kulit, dan Seni miniatur Persia.


 1. Makna dalam pengucapan seni visual


Dalam berkarya, seniman akan menentukan subjek atau isi pengutaraan yang perlu ditampilkan melalui karya. Penentuan ini dibuat berdasarkan hasrat dan tujuan sesuatu karya itu dihasilkan. Antara asas penentuan adalah berkait sama ada dengan isu penggambaran (pictorial issues) atau pun isu pengutaraan (presentational issues) atau kedua-duanya sekali.


i. Contoh isu pengambaran adalah seperti:

(a) portrait, Mona Lisa (Persoalan wanita prototaip), Rococo (Dokumentasi

sosial), Bacon (Manusia dan identiti), Van Gogh (Soal Emosi dan Manusia), Picasso (Persoalan fragmentasi manusia).

(b) Nationalisma and Kebebasan (Liberty) (Roman), Neoclassicism (David – "Oath of Horatti" "Death of Socrates"), Romanticism (Francis Goya – "3rd of May"), Delacroix – "Liberty Leading the People"


ii.
Contoh isu pengutaraan adalah seperti:

Soal Form sebagai unsur konkrit kepada pecahan unsur-unsur tampak. Pengolahan bentuk boleh menonjolkan sikap dan worldview seniman bagi sesuatu subjek.

Misalnya. Versi David: Donatello (Remaja tetapi masih keanak-anakan (boyish)- keyakinan diri, (naïve sense of victory), Michelangelo (Remaja, lebih dewasa, merenung masa depan yang tidak pasti Scepticism), Bernini, keresahan, perasaan yang sentiasa begolak.


Konsep ruang:

1. Ruang negatif sebagai menegaskan objek gambaran dalam lukisan

2. Ruang sebagai unsur positif: Fauvisma

3. Ruang sebagai agen aktif, e.g. Daya ruang dalam "Reclining Figure" Henry

Moore

4. Ruang sebagai agen dinamik: Futurist dan Mobile Calder

5. Ruang ilusi dan fizikal dan masa: Futurist dan Seni Installation. 4-Dimensi


iii. Contoh isu adunan pengambaran dan pengutaraan boleh dilihat dalam soal penggunaan media dan teknik yang membabitkan usaha bagi menegaskan makna yang memerlukan tindakan memanipulasi bahan yang boleh memberi kesan tertentu seperti kesuasanaan, dramatis, kehebatan dll.

Contoh: Konsep cahaya dan pengolahannya.

1. Perlambangan (simbol visual – halo – enlightenment dan suci)

2. Simbol fizikal – Stained glass, The Ecstasy of St Theresa.

3. Cahaya sebagai unsur perlambangan dan penggayaan e.g. Sfumato oleh

Leonardo da Vinci, Chiaroscuro oleh Rembrandt, Teneberisma oleh Carravagio, El Greco

4. Cahaya sebagai subjek seni seperti dalam Impressionisma
 1. Pengolahan pengucapan seni visual


Horald Osborne (1979) mengupas seni dan mendakwa bahawa pengolahannya boleh menyampaikan tiga bentuk maklumat:

 • sintaktik – penekanan kepada penghuraian tentang ciri struktur dan bentuk serta pernyataan bahan. Ia tidak meletakkan kandungan (content) sebagai unsur penting. Cenderung kepada pendekatan intelektual dalam pengkaryaan. "Forms as forms"
 • semantik – berlawanan dengan (i), penekanannya adalah kepada pengertian dan makna berdasarkan kandungan. Bentuk hanya sebagai wadah (vehicle) bagi sesuatu maksud. Dalam banyak keadaan, maklumat semantik adalah lebih mengutamakan pengertian bersasaskan konteks dari stail bentuk.
 • ekspresif- penekanan kepada penyampaian rasa dan perasaan dari gubahan dan jalinan (i) dan (ii).


 1. Gaya penampilan


Teknik penggambaran menyentuh soal gaya dan bagaimana imej dipersembahkan kepada umum. Pada amnya, terdapat tiga kaedah utama yang boleh mengarah kepada penekanan emosi, atau intelek, iaitu

 • Imitasi – naturalisma, realisma, superrealisma . Naturalisma bermaksud usaha untuk menggambarkan rupa (appearance) sebenar
 • Idealisasi – terdapat banyak pada imej-imej keugamaan. Pengolahan dibuat menggunakan perkiraan dan formula) untuk maksud menyampaikan rasa keunggulan, penataan secara hieratik, melibatkan exaggeration sama ada dari aspek idea mahu pun form
 • Stailisasi – pertimbangan imej dibuat dengan mengambil kira aspek ciri bahan yang digunakan dan rupa yang akan diserasikan dengan keseluruhan reka bentuk. Pendekatannya lebih berkait dengan masalah rekaan (design issues). Contohnya ialah, gambar dalam motif.
 • Abstraksi – Mengulangi Buckner (1995), abstraksi bermaksud penukaran bentuk atau kualiti sesuatu objek supaya ia mengubah unsur bagi menggambarkan hanya kualiti dasar atau yang asasi (essential) sahaja. Isi penggambaran bukanlah representasi sesuatu benda yang khusus (particular) mengenai rupa atau entiti tetapi lebih menyatakan tentang keperihalan sifat dan ciri sesuatu kualiti hal yang mujarad seperti berat atau isipadu sesuatu objek tanpa sebenarkan menekankan sifat luaran.

  Oleh itu ia melibatkan satu perlambangan aspek mujarad bagi maksud menginterpretasi tentang perkara yang bukan objek. Dalam banyak keadaan, sasaran pengambarannya lebih mengutamakan aspek yang elemental dan primeval.


 1. Strategi Penghasilan:
  1. Konsep

   Bates (2000) mencadangkan 6 komponen yang perlu ada dalam rangka unit bagi sesuatu pengajaran, khususnya bagi pendekatan berasaskan orientasi penghasilan dalam seni visual. Komponen-komponen itu adalah:

 • Tema
 • Matlamat
 • Konsep
 • Examplar budaya
 • Skop dan urutan pengalaman seni
 • Prosedur penilaian


Yang dimaksudkan dengan konsep di sini ialah sesuatu yang menggambarkan maklumat kognitif bagi menyatakan tahap kefahaman seseorang tentang seni. Ringkasnya, konsep dalam hubungan ini, merujuk kepada idea umum yang boleh diaplikasi dalam penghasilan seni. Sebagai Bates menjelaskan:

 • Konsep boleh berupa istilah perkamusan
 • Konsep menghuraikan ciri
 • Konsep menyatakan matlamat dan fungsi
 • Konsep mengandungi maklumat


Huraian lanjut tentang pengertian konsep dalam hubungan pengetahun seni visual dibincang dalam kertas kerja Penaksiran dalam Seni Visual.


 1. Bentuk Penghasilan

Penghasilan dalam seni visual melibatkan dua bentuk, iaitu:

 1. Karya
 2. Rekaan


 1. Prosedur Penyediaan

Walau pun kedua-dua bentuk mempunyai asas yang sama dari segi penggubalan idea, terdapat sedikit perbezaan tentang prosedur kerja yang terlibat. Ini adalah kerana karya adalah hasil kerja seniman yang lebih tertumpu kepada menampilkan makna dan estetik melalui form, manakala rekaan lebih menekankan keutamaan fungsi dan estetik dalam bentuk. Perbezaan ini dirumuskan, mengikut bentuk masing-masing, sama ada karya atau rekaan, khususnya dalam hal menyatakan proses melalui:

 1. Sketsa
 2. Design brief

Rujukan:

Buckner, R. (1995). Art and design: Book one. Roseville: McGraw Hill Books

Cheatham, F.R., Cheatham, J.H. and Haler, S.A. (1983). Design concepts and applications. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall

Goodman, N. (1976). Language of art. Indianapolis: Hackett Publishing

Osborne, H. (1979). Abstraction and artifice in the twentieth century art. Oxford: Oxford University Press

No comments:

Post a Comment